-3%

قطعه طعم دار شده

جوجه کباب قفقازی

تومان۴۵,۰۰۰ تومان۴۳,۵۰۰
-13%

قطعه طعم دار شده

جوجه کباب مکزیکو

تومان۵۵,۰۰۰ تومان۴۸,۰۰۰

No custom loader image set.