-21%

قطعه طعم دار شده

جوجه کباب ترش

تومان۵۵,۰۰۰ تومان۴۳,۵۰۰
-13%

قطعه طعم دار شده

جوجه کباب کارائیب

تومان۵۵,۰۰۰ تومان۴۸,۰۰۰
-13%

قطعه طعم دار شده

جوجه کباب لاری

تومان۵۵,۰۰۰ تومان۴۸,۰۰۰
-6%

قطعه طعم دار شده

جوجه کباب ویژه سالیذ

تومان۵۰,۰۰۰ تومان۴۷,۰۰۰

No custom loader image set.