-3%

مرغ قطعه بندی

کتف و بال

تومان۴۵,۰۰۰ تومان۴۳,۵۰۰
-3%

مرغ قطعه بندی

مرغ 8 تکه

تومان۴۵,۰۰۰ تومان۴۳,۵۰۰
-3%

مرغ قطعه بندی

مرغ چرخ شده

تومان۴۵,۰۰۰ تومان۴۳,۵۰۰
-3%

مرغ قطعه بندی

مغز ران

تومان۴۵,۰۰۰ تومان۴۳,۵۰۰

No custom loader image set.