-13%

قطعه طعم دار شده

جوجه کباب لاری

تومان۵۵,۰۰۰ تومان۴۸,۰۰۰
-13%

قطعه طعم دار شده

جوجه کباب مکزیکو

تومان۵۵,۰۰۰ تومان۴۸,۰۰۰
-6%

قطعه طعم دار شده

جوجه کباب ویژه سالیذ

تومان۵۰,۰۰۰ تومان۴۷,۰۰۰
-3%

مرغ قطعه بندی

ران

تومان۴۵,۰۰۰ تومان۴۳,۵۰۰
-3%

مرغ قطعه بندی

ساق ران

تومان۴۵,۰۰۰ تومان۴۳,۵۰۰
-3%

مرغ قطعه بندی

سینه مرغ

تومان۴۵,۰۰۰ تومان۴۳,۵۰۰
-3%

مرغ قطعه بندی

فیله

تومان۴۵,۰۰۰ تومان۴۳,۵۰۰
-3%

مرغ قطعه بندی

کتف

تومان۴۵,۰۰۰ تومان۴۳,۵۰۰

No custom loader image set.