-4%

قطعه طعم دار شده

بوفالو وینگز

تومان۵۷,۰۰۰ تومان۵۵,۰۰۰

قطعه طعم دار شده

جوجه فسنجانی

تومان۵۵,۰۰۰
-8%

قطعه طعم دار شده

جوجه کباب اسپایسی

تومان۵۲,۰۰۰ تومان۴۸,۰۰۰
-21%

قطعه طعم دار شده

جوجه کباب ترش

تومان۵۵,۰۰۰ تومان۴۳,۵۰۰
-3%

قطعه طعم دار شده

جوجه کباب قفقازی

تومان۴۵,۰۰۰ تومان۴۳,۵۰۰
-13%

قطعه طعم دار شده

جوجه کباب کارائیب

تومان۵۵,۰۰۰ تومان۴۸,۰۰۰
-13%

قطعه طعم دار شده

جوجه کباب لاری

تومان۵۵,۰۰۰ تومان۴۸,۰۰۰
-13%

قطعه طعم دار شده

جوجه کباب مکزیکو

تومان۵۵,۰۰۰ تومان۴۸,۰۰۰

No custom loader image set.