اطلاعات تماس

از طرق ذیل با ما در ارتباط باشید.

Info@Salizfood.com
مشاهده چارت سازمانی مجموعه سالیذ

تماس با ما

  • حداکثر هزار کارکتر مجاز است.

 

موقعیت مجموعه

فارس ، مرودشت ، مجد آباد ، مجموعه سالیذ

تلفن:43444706-071

سامانه پاسخ گویی به شکایات: 3285

سامانه پیامکی انتقادات و پیشنهادات: 100003285