مرغ 8 تکه

تومان۴۵,۰۰۰ تومان۴۳,۵۰۰

تخلیه اتوماتیک

قطعه بندی اتوماتیک

مرغ 8 تکه

تومان۴۵,۰۰۰ تومان۴۳,۵۰۰