فیله

قیمت اصلی تومان۴۵,۰۰۰ بود.قیمت فعلی تومان۴۳,۵۰۰ است.

تخلیه اتوماتیک

قطعه بندی اتوماتیک

بسته بندی اتوماتیک