جوجه کباب کارائیب

تومان۵۵,۰۰۰ تومان۴۸,۰۰۰

تخلیه اتوماتیک

قطعه و بسته بندی اتوماتیک

طعم دار شده

جوجه کباب کارائیب

تومان۵۵,۰۰۰ تومان۴۸,۰۰۰