جوجه کباب ویژه سالیذ

تومان۵۰,۰۰۰ تومان۴۷,۰۰۰

تخلیه اتوماتیک

قطعه و بسته بندی اتوماتیک

طعم دار شده

جوجه کباب ویژه سالیذ

تومان۵۰,۰۰۰ تومان۴۷,۰۰۰