جوجه کباب قفقازی

تومان۴۵,۰۰۰ تومان۴۳,۵۰۰

تخلیه اتوماتیک

قطعه و بسته بندی اتوماتیک

طعم دار شده

جوجه کباب قفقازی

تومان۴۵,۰۰۰ تومان۴۳,۵۰۰