جوجه کباب ترش

تومان۵۵,۰۰۰ تومان۴۳,۵۰۰

تخلیه اتوماتیک

قطعه و بسته بندی اتوماتیک

طعم دار شده

جوجه کباب ترش

تومان۵۵,۰۰۰ تومان۴۳,۵۰۰