جوجه کباب اسپایسی

تومان۵۲,۰۰۰ تومان۴۸,۰۰۰

تخلیه اتوماتیک

قطعه و بسته بندی اتوماتیک

طعم دار شده

جوجه کباب اسپایسی

تومان۵۲,۰۰۰ تومان۴۸,۰۰۰