بوفالو وینگز

تومان۵۷,۰۰۰ تومان۵۵,۰۰۰

تخلیه اتوماتیک

قطعه و بسته بندی اتوماتیک

طعم دار شده

بوفالو وینگز

تومان۵۷,۰۰۰ تومان۵۵,۰۰۰