نشانی شعب و نمایندگی ها

بر اساس شهر

شیراز

سعید مهتری

مرغ ونک   شهید بهشتی ،ورودی اول  کوی امام صادق  بازارچه

شاهرخ فرزانه نیا

تابلو سالیذ مرغ   شهرک گلستان  فلکه  دوم  پشت بانک شهر

نوحه خوان

تابلو  گوشت سلامت   چهارراه  قصرالدشت  به سمت همت  روبه روی الماس شهر

رضا عباس نیا

قصرالدشت خیابان رحمت اباد  داخل کوچه ۲۸  مرغک

علی کاظمی

معالی اباد  بازارچه کوی وحدت

مرتضی کمالی

مرغ سحر   بلوار مدرس  خیابان فضل اباد 

علی قربانزاده

بلوار مدرس  بلوار ازادگان   بازارچه شهید قرنی    تابلو سالیذ مرغ

اقای سادون

سوپر استور    قدوسی غربی  از سمت همت  

منفرد

پاسارگاد 

صداقت

مرغ پارسیان  بلوار پاسارگاد

جعفر محمدی

پاسداران  نبش کوچه ۶۴   سوپر پروتوئین زرهی

مهدی زارع

 تابلو  مرغ مهدی فلکه ابیاری

مرودشت

برادران نمازی

مرودشت خیابان انقلاب نبش خ ۲۲بهمن ۰۹۱۷۶۴۹۱۳۳۸

سلمان پرهیزکار

خیابان سعدی بعد از خیابان رسالت سمت چپ ۰۹۱۷۷۲۹۴۲۲۱

اسماعیل محمدی

مرغ سیرنگ.فلکه شهرداری مرودشت ۰۹۳۷۶۲۷۴۴۹۹

افشین کشاورز

بیست متری موسوی بعد از چهارراه حافظ سمت چپ ۰۹۳۷۶۶۴۷۶۵۰

یوسف کشاورز

انتهای خیابان مدرس. ۰۹۱۷۱۲۶۴۱۲۲

علی بهرامی

بیست متری بیمارستان نبش چهارراه سوم  ۰۹۲۱۱۰۳۲۴۴۱

زارع

هایپر کاوه.نبش میدان تره بار  ۰۹۱۷۱۲۸۱۸۸۹

کشاورز

هایپر مارکت زنجیره ای فلکه شهرداری مرودشت.  ۰۹۳۶۴۸۸۴۰۲۹

سالار زارع‌

مرغ پولک طلایی.روبروی خیابان مسجد الرسول  ۰۹۱۸۸۲۶۳۱۳۶

قاسمی

هایپر فرهنگ شهر. بعد از زیر گذر معلم سمت راست  ۰۹۱۷۸۰۶۲۴۵۷